هدف نمایشگاه: معرفی محصولات سالم و حلال تا مرجعی مطمئن برای مصرف کنندگان باشد. لطفا در معرفی اینگونه محصولات با این سایت همکاری فرمائید. کانال تلگرام:halaltec@

هدف مرکز، معرفی افراد خوش فکر و با استعداد برای خلق محصولات و خدمات برتر در موضوعات رزق حلال می باشد. لطفا جهت تحقق این هدف با ما همکاری نمائید. تلگرام: toobatec@

آشنائی با مباحث طب سنتی-اسلامی و تغذیه سالم و معرفی فعالیت های مرکز رشد و تجاری سازی محصولات داروهای گیاهی. تلگرام: samenmed@

نگرش ها و ارزش های برتر کدامند؟ و چگونه اند؟
روش علم و علم دینی چگونه است؟
جایگاه روش علوم انسانی در نگرش تمدنی چگونه است؟

سبک زندگی برتر کدام است؟
شهر و توسعه در نگرش تمدنی چگونه باید باشد؟
اشنائی با فعالیت های مرکز مطالعات تمدنی: www.halaltec.ir

رزق و روزی شناسی چگونه؟ و چرا ضروری است؟
رابطه رزق و روزی با اجتهاد و فقه چگونه است؟
رابطه رزق و روزی با استانداردسازی حلال چگونه است؟

زیارت و معنویت چه رابطه ای باهم دارند؟
معرفت، حکمت و عرفان یا علوم باطنی چه هستند؟
هنر، طنز و حکایت یا زبان انتقال مفاهیم باطنی چگونه است؟

رسانه و فرهنگ برتر کدام است؟
گردشکری حلال چیست؟ و ضرورت آن در ایران و جهان؟
معرفی محصولات فرهنگی برتر: تلگرام: halaltec@

مدیریت و رهبری در نگرش توحیدی چگونه است؟
الگوها و مدل های عینی در رهبری برتر کدامند؟
رهبر و ویژگی های آن کدامند؟

ویژگی صنایع و محصولات غذائی حلال و سالم کدامند؟
محصولات غذائی برتر کدامند؟ تلگرام: halaltec@
وضعیت بازار غذای حلال و سالم ؟ تلگرام: ihalal@

زیبائی شناسی وزیبائی ظاهری در نگرش توحیدی چیست؟
لوازم آرایشی و بهداشتی حلال گدامند؟ تلگرام: herbcity@
گردشکری سلامت چیست؟ و چگونگی آت؟

رزق اقتصادی و سیاسی چیست؟
کارآفرینی و مدیریت کسب و کار چگونه است؟
بازاریابی داخلی و بین المللی جهت صادرات چگونه انجام شود؟