هدف مرکز، معرفی افراد خوش فکر و با استعداد برای خلق محصولات و خدمات برتر در موضوعات رزق حلال می باشد. لطفا جهت تحقق این هدف با ما همکاری نمائید.

در این نمایشگاه، محصولات سالم و حلال به صورت مجانی معرفی شده تا مرجعی مطمئن برای مصرف کنندگان باشد. لطفا در معرفی اینگونه محصولات با این سایت همکاری فرمائید.

در این مرکز علاوه بر آشنائی با مباحث طب سنتی-اسلامی و تغذیه سالم که مبنای آن می باشد، فعالیت های مرکز رشد و تجاری سازی محصولات داروهای گیاهی نیز معرفی می گردد.

نگرش ها و ارزش های برتر کدامند؟ و چگونه اند؟
روش علم و علم دینی چگونه است؟
جایگاه روش علوم انسانی در نگرش تمدنی چگونه است؟

سبک زندگی برتر کدام است؟
شهر و توسعه در نگرش تمدنی چگونه باید باشد؟
اشنائی با فعالیت های مرکز مطالعات تمدنی: www.halaltec.ir

رزق و روزی شناسی چگونه؟ و چرا ضروری است؟
رابطه رزق و روزی با اجتهاد و فقه چگونه است؟
رابطه رزق و روزی با استانداردسازی حلال چگونه است؟

زیارت و معنویت چه رابطه ای باهم دارند؟
معرفت، حکمت و عرفان یا علوم باطنی چه هستند؟
هنر، طنز و حکایت یا زبان انتقال مفاهیم باطنی چگونه است؟

رسانه و فرهنگ برتر کدام است؟
گردشکری حلال چیست؟ و ضرورت آن در ایران و جهان؟
معرفی محصولات فرهنگی برتر

مدیریت و رهبری در نگرش توحیدی چگونه است؟
الگوها و مدل های عینی در رهبری برتر کدامند؟
رهبر و ویژگی های آن کدامند؟

ویژگی صنایع و محصولات غذائی حلال و سالم کدامند؟
محصولات غذائی برتر کدامند؟
وضعیت بازار غذای حلال و سالم چگونه است؟

زیبائی شناسی وزیبائی ظاهری در نگرش توحیدی چیست؟
لوازم آرایشی و بهداشتی حلال گدامند؟
گردشکری سلامت چیست؟ و چگونگی آت؟

رزق اقتصادی و سیاسی چیست؟
کارآفرینی و مدیریت کسب و کار چگونه است؟
اقتصاد و سیاست در نگرش تمدنی چگونه باید باشد؟