هدف مرکز، معرفی افراد خوش فکر و با استعداد برای خلق محصولات و خدمات برتر در موضوعات رزق حلال می باشد. لطفا جهت تحقق این هدف با ما همکاری نمائید. تلگرام: toobatec@

آشنائی با مباحث طب سنتی-اسلامی و تغذیه سالم و معرفی فعالیت های مرکز رشد و تجاری سازی محصولات داروهای گیاهی. تلگرام: samenmed@

بازاریابی و صادرات محصولات غذائی حلال و سالم
محصولات حلال و سالم برتر کدامند؟ تلگرام: halaltec@
وضعیت بازار محصولات حلال و سالم ؟ تلگرام: ihalal@

نگرش ها و ارزش های برتر کدامند؟ و چگونه اند؟
روش علم و علم دینی چگونه است؟
جایگاه روش علوم انسانی در نگرش تمدنی چگونه است؟

سبک زندگی برتر کدام است؟
شهر و توسعه در نگرش تمدنی چگونه باید باشد؟
اشنائی با فعالیت های مرکز مطالعات تمدنی: www.halaltec.ir

رزق و روزی شناسی چگونه؟ و چرا ضروری است؟
رابطه رزق و روزی با اجتهاد و فقه چگونه است؟
رابطه رزق و روزی با استانداردسازی حلال چگونه است؟

زیارت و معنویت چه رابطه ای باهم دارند؟
معرفت، حکمت و عرفان یا علوم باطنی چه هستند؟
هنر، طنز و حکایت یا زبان انتقال مفاهیم باطنی چگونه است؟

رسانه و فرهنگ برتر کدام است؟
گردشکری حلال چیست؟ و ضرورت آن در ایران و جهان؟
معرفی محصولات فرهنگی برتر: تلگرام: halaltec@

مدیریت و رهبری در نگرش توحیدی چگونه است؟
الگوها و مدل های عینی در رهبری برتر کدامند؟
رهبر و ویژگی های آن کدامند؟